Bizimle İletişime Geçin

+90 332 239 21 45

info@mekpanpanel.com

Büyükkayacık Osb Mah. 7. Sok. No: 11/1 Selçuklu/Konya

background

Sandviç Panellerde Isı Yalıtımı

Sandviç Panellerde Isı Yalıtımı

Sandviç Panellerde Isı Yalıtımı

λ (W/mK) Isıl İletkenlik Katsayısı 

    Isı iletkenlik değeri (λ), bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Her malzemeye özel sabit bir değerdir. 1 m2 yüzey alanına sahip, 1 m kalınlıktaki malzemeden oluşan bir duvarın, iç ve dış yüzeylerinde 1 Kelvin sıcaklık farkını korumak için gerekli enerji miktarının Watt (W) cinsinden ifadesine ısı iletkenlik değeri denir. Bir yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı 0‘a ne kadar yakınsa o kadar iyi ısı yalıtımı sağlar. Bu bakımdan PUR/- PIR dolgulu paneller diğerlerine göre daha iyi performans sergilerler. Farklı yapı malzemelerine ait ısı iletkenlik değerleri ve performansları aşağıdaki tabloda görülmektedir

  Standart Donatılı Beton Gaz Beton
Duvuar
Cam Yünü Taş Yünü EPS PUR PIR
λ (W/mK) EN13162 2,2 0,16 0,45 0,040 0,040 0,038 0,022
U (W/m2K) 50 mm 44 3,2 0,9 0,08 0,8 0,76 0,44
PERFORMANS   - * *** *** **** ***** *****
 - (Yok) * (Zayıf) *** (Orta) **** (İyi) ***** (Çok İyi)

 

U (W/m2K) Termal İletim Değeri

    Kalınlığı belli olan, 1m2 yüzey alanına sahip bir duvarın, paralel iki yüzeyi arasındaki 1 Kelvin sıcaklık farkını korumak için gerekli olan enerji (W) miktarıdır. U değeri 0’a ne kadar yakınsa malzemenin ısı yalıtımı o kadar iyidir. Sandviç panel iç dolgu mazleme kalınlığı belirlenirken ısıl geçirgenlik değerleri dikkate alınmaktadır

MEKPAN POLİÜRETAN DOLGULU SANDVİÇ PANEL TERMAL İLETİM DEĞERİ

  40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm
U (W/m2K) 0,550 0,440 0,367 0,275 0,220 0,183 0,147 0,110

 

R (m2K/W) Termal Direnç 

   Termal Direnç (R), bir yapı malzemesinin ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir. R değeri ne kadar büyük olursa ısı geçişi o kadar az olur, yalıtım performansı o kadar artar. Aşağıda aynı termal dirence sahip farklı yapı malzemelerinin kalınlık karşılaştırmaları görülmektedir.