İNDİRME - TAŞIMA - DEPOLAMA - MONTAJ

İNDİRME

Karayolu ile sevk edilen sandviç panelin veya trapezin özelliklerine göre paket adetleri değişiklik gösterir. Paketler birbirinden EPS (Ekspande Polistiren) takozlar ile ayrılır. Bu takozlar forklift çatal' veya vinç kayışının paketlerin arasına girebilmesi için mesafe sa§lar. Ayrıca panellerin birbirine sert temasını engeller.

Fabrika teslim satışlarda, paketlerin indirilmesi için ekipman ve işçilik sağlanması müşterinin sorumluluğundadır. Paketler araçtan indirilirken, uzunluğuna ve ağırlığına göre forklift veya vinç kullanılır.

Sandviç Panellerin veya Trapez Levhaların çatıya kaldırılırken, kenarları iyi korunmalıdır. Vinçle kaldırma sırasında yassı kayış veya sayan kullanılmalı kesinlikle zincir veya çelik halat kullanılmamalıdır. Malzemeyi çatıya kayış ile çekerken, kenarları iyi korunmalıdır. Levhalara gelen basıncın bozulmaya yol açmamasına dikkat edilmelidir.

Mümkünse paketlerin altında ağırlık merkezini dağıtacak aparat kullanılmalıdır.

Trapezleri veya sandviç panelleri bir yığının üzerinden çekerek almak, diğerlerinin üzerinin çizilmesine neden olacağı için, yan çevirerek kaldırmalıdır.

Paneller araçtan indirilirken veya çatıya çıkarılırken, yan kulaklarından tutulmamalı, bütünüyle tutulmalıdır.

 

 

TAŞIMA

 

6 metreye kadar olan paneller forklift veya vinç aracılığı ile kaldırılabilir. Paketleri kaldırırken, forklift kullanılıyorsa en alttaki panellerin forklift çatalından zarar görmemesine; vinç kayışı kullanılıyorsa panel kenarlarının zarar görmemesine dikkat edilmelidir. 6 metreden uzun paneller. vinçle ve bir kaldırma kirişi yardımıyla kaldırılmalıdır.

Genellikle 15 m boya kadar çatı, 8 m uzunluğu kadar cephe panelleri insan gücüyle monte edilebilir. Daha uzun paneller için vinçle montaj yapılmalıdır.

Paketten tek tek panel alırken, birbirinin üzerinden sürükleyerek kaldırılmamalı, köşelerin alttaki paneli çizmesi engellenmelidir. Panelleri taşırken yan kenarlarından veya metal kulaklarından tutarak kaldırılmamalıdır,deformasyona sebep olabilir.

Panellerin üzerinde koruyucu folyoları varsa, panel montajı yapıldıktan hemen sonra üzerinden çıkarılmalıdır. Eğer panellerin uzun sure stoklanması gerekiyor ise folyonun en çok 2 hafta bekletilmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde güneşin etkisiyle metalin üzerine yapışır ve çıkarılamaz.

 

DEPOLAMA

Şantiyede paneller, çoğu zaman montajdan önce bir süre depanır. Depolama aşağıdaki önlemler alınarak yapılmalıdır.

Montaj öncesinde ve montaj sırasında, levha veya panellere toprak, kireç, harç, gübre, asit, tuz ve alkali gibi korozyona yol açabilecek maddelerin temas etmesi engellenmelidir. 

Malzemenin üzerinde çizik oluşturacak işlemlerden sakınılmalıdır. Levha veya paneller üzerinde yürünebilmesi mümkün yerlerde bırakılmamalıdır. 

 

MONTAJ

Etiketler